ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ ՇՆՈՐՀՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ուժը կորցրած ճանաչել Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ի «Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի աշխատանքի կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 33-Ա հրամանը:   

Հաստատել գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի աշխատանքի կանոնակարգը՝ համաձայն Հավելվածի: