Սեփականության իրավունքի էությունը և բովանդակային առանձնահատկությունները տարբեր իրավական համակարգերում. տեսական և իրավահամեմատական հետազոտություն

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր (144.73 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Սարգսյանի կարծիքը
Հ.Սարգսյան (103.41 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Ստեփանյանի կարծիքը
Հ.Ստեփանյան (76.92 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Դավթյան (439.2 KB)