Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 42-Ա հրամանը

1. Վերոնիկ Պողոսի Խաչատուրյանին գրականագիտություն 

2. Վարդուհի Գևորգի Գաբրիելյանին տնտեսագիտություն 

3. Սամվել Արշալույսի Մանուկյանին  սոցիոլոգիա մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու

մասին:

1. Հայկ Մարտունի Վիրաբյանին  պատմագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files