Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 41-Ա հրամանը