Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 54-Ա հրամանը