Քվանտային կետերում մի քանի մասնիկային համակարգերի թերմոդինամիկական և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (258.86 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Զախարյանի կարծիքը
Ա.Զախարյան (201.42 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Ահարոնյանի կարծիքը
Կ.Ահարոնյան (54.64 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Մկրտչյան (861.68 KB)