Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 05-Ա հրամանը

Հաստատել և դիպլոմներով ամրագրել՝

1. Հայ-ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 063 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արթուր Ռազմիկի Դավթյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

2.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 015 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հովհաննես Սիմոնի Ասատրյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files