Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 51-Ա հրամանը

Հաստատել և դիպլոմներով ամրագրել՝

1. Արթուր Սուրենի Գրիգորյանին - ռազմագիտություն

2. Կարեն Կորյունի Ուստաբաշյանին - ռազմագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files