Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 49-Ա հրամանը

Հաստատել և դիպլոմներով ամրագրել՝

1. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 050 Մաթեմատիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գարիկ Լևոնի Ադամյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ը.00.08 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին. 

2. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 051 Կենսաֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Զվարթ Հովհաննեսի Մովսիսյանին կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին. 

3. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 031 Մետալուրգիայի և նյութագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գրիգոր Հովհաննեսի Ասչյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.16.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին. 

4. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 005 Երկրագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գայանե Աշոտի Մելքոնյանին աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի (ԻԴ.04.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին. 

5. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 012 Գրականագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ալեքսանդր Բորիսի Տանխիլևիչին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի (Ժ.01.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին. 

6. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 066 Արտասահմանյան գրականության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նելլի Բակուրի Գալստյանին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի (Ժ.01.07 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին. 

7. Հայ-ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 063 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Սարգիս Արմենի Արմենակյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին. 

8. Հայ-ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 063 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մարտին Անդրանիկի Մանուկյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին. 

9. Հայ-ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 063 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մարիա Սերգեյի Արեֆևային իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին. 

10. Հայ-ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 063 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Էմմա Վլադիմիրի Բիցիևային իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին. 

11. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 058 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Քրիստինա Մելսի Թորգոմյանին մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի (ԺԳ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին. 

12. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Աննա Սամվելի Հակոբյանին մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի (ԺԳ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին. 

13. ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 016 Արվեստագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Աննա Սերգեյի Օնանյանին արվեստագիտության թեկնածուի (ԺԷ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին. 

14. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 064 Հոգեբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լիլիթ Հայկի Խաչատրյանին հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԹ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին: 

Files