Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 73-Ա հրամանը

Հաստատել և դիպլոմով ամրագրել՝

1. Մարտունի Ալեքսանդրի Կոստանդյանին - երաժշտական արվեստ

2. Արմանուշ Լևոնի Հակոբյանին - երաժշտական արվեստ մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

1. Արամ Աշիկի Գևորգյանին – էներգետիկա մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files