Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 74-Ա հրամանը

Հաստատել և դիպլոմներով ամրագրել՝

1. Ռաֆիկ Գուրգենի Ավետիսյանին – քաղաքագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

1. Նարեկ Հայկի Փայասլյանին - արվեստագիտություն

2. Վահագն Համբարձումի Ղուկասյանին - կերպարվեստ մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

1. Լիլյա Ռադիկի Սողոմոնյանին - ֆիզիկա մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

1. Երվանդ Գագիկի Հակոբյանին – մանկավարժություն (ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ) մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files