Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 107-Ա հրամանը

Հաստատել և դիպլոմով ամրագրել՝

1. Անուշ Ռոստոմի Սեդրակյանին – գրականագիտություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

1. Անահիտ Մարտունու Վալեսյանին – երաժշտական արվեստ մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files