Անշարժ գույքն ուրիշի ապօրինի տիրապետումից հետ պահանջելու հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Վ.Ֆ.Յակովլևի անվան Ուրալի պետական իրավաբանական համալսարան
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Գևորգյան (562.97 KB)