Թվային ինտեգրալ սխեմաների ավտոմատացված պարամետրական օպտիմալացման միջոցների մշակումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ավտոմատացման համակարգեր
Ե.13.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Գ.Պետրոսյանի կարծիքը
Գ.Պետրոսյան (534.17 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ավետիսյանի կարծիքը
Ա.Ավետիսյան (447.09 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Վարդումյան (986.88 KB)