Միջանկյալ հաճախականային տիրույթում ադապտիվ ռադիոընդունիչի ազդանշանների ճանաչման համակարգի մշակում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր
Ե.12.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ (243.54 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ահարոնյանի կարծիքը
Ա.Ահարոնյան (212.87 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Գոմցյանի կարծիքը
Հ.Գոմցյան (179.51 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Վարդանյան (813.21 KB)