Ոչ սպիտակուցային (R)- և (S)-a-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզը Co3+ և Ni2+ իոնների հետ դեհիդրոամինաթթուների առաջացրած խիրալային կոմպլեքսների մջջոցով

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
,
Կենսօրգանական քիմիա
Բ.00.10
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

1997

Հաստատված