Ուշբրոնզային թաղման ծեսը Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում /ըստ հնագիտական տվյալների/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հնագիտություն
Է.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

1997

Հաստատված