Բարդ, ոչ մետաղական միացություններում և կենսաբանական բնույթի միկրոտարասեռ կառուցվածքներում լուսա- և էլեկտրոմակածվող ոչ գծային երևույթների ուսումասիրությունը

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա
Ա.04.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

1999

Հաստատված