L-վալինի բարձրակտիվ շտամ-պրոդուցենտների ստացումը Brevibacterium flavum տեսակի մանրէներից՝ արդյունաբերական պայմաններում L-վալինի կենսասինթեզի տեխնոլոգիան

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2004

Հաստատված