Ոչ խոտորումային հետազոտություններ երկչափ և քառաչափ քվանտային դաշտի տեսության մեջ

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2005

Հաստատված