Էլեկտրադինամիկայի գծային և ոչ գծային մի շարք խնդիրների լուծումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռադիոտեխնիկա և կապ
Ե.12.00
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2006

Հաստատված