Մետաղական հանքավայրերի ստորգետնյա մշակման համակարգերի ընտրումը, կատարելագործումը և նորերի ստեղծումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2009

Հաստատված