Հայկական լեռնածխարհը մ.թ.ա. XXIV-IX դարերում (սոցիալ-մշակութային ձևափոխումների դինամիկան ըստ հնագիտական տվյալների)

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Հնագիտություն
Է.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2014

Հաստատված