Հրամաններ

2024 թվականի մարտի 11-ի 49-Ա հրամանով շնորհվեց 14 գիտական աստիճան
2024 թվականի մարտի 11-ի 51-Ա հրամանով շնորհվեց 2 գիտական կոչում
2024 թվականի մարտի 11-ի 50-Ա հրամանով շնորհվեց 1 գիտական կոչում
2024 թվականի փետրվարի 23-ի 13-Ա հրամանով շնորհվեց 10 գիտական աստիճան
2024 թվականի փետրվարի 23-ի 14-Ա հրամանով շնորհվեց 14 գիտական կոչում
2024 թվականի փետրվարի 7-ի 10-Ա հրամանով շնորհվեց 1 գիտական աստիճան
2024 թվականի հունվարի 23-ի 05-Ա հրամանով շնորհվեց 2 գիտական աստիճան
2024 թվականի հունվարի 23-ի 08-Ա հրամանով շնորհվեց 3 գիտական կոչում
2024 թվականի հունվարի 23-ի 07-Ա հրամանով շնորհվեց 1 գիտական կոչում
2024 թվականի հունվարի 16-ի 01-Ա հրամանով շնորհվեց 1 գիտական աստիճան