Առողջապահության ազգային ինստիտուտ

Հասցե
Երևան 0051, Կոմիտաս 49/4
Հեռ.
(+374 10) 237134
Էլ․ փոստ
info@nih.am
Թույլատրելի թվանիշներ:
ԺԴ.00.01 , ԺԴ.00.03 , ԺԴ.00.07 , ԺԴ.00.08 , ԺԴ.00.15 , ԺԴ.00.16 , ԺԴ.00.17 , ԺԴ.00.19