Հետազոտողներ

Աբրահամյան Լևոն Հմայակի, Գիտությունների թեկնածու

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Հրապարակումներ առկա չեն

Բայրամյան Կարեն Սամվելի

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Հրապարակումներ առկա չեն

Գաբրիելյան Արմինե Արարատի, ՊատմականԳիտությունների թեկնածու

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն Հին Հայաստանի հնագիտության բաժին
Հրապարակումներ առկա չեն

Գալստյան Հասմիկ Հենրիկի, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Գրիգորյան Ավետիս Լորիսի, ՊատմականԳիտությունների թեկնածու

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն Միջնադարյան Հայաստանի հնագիտության բաժին
Հրապարակումներ առկա չեն

Զարդարյան Մկրտիչ Հովհաննեսի, Գիտությունների թեկնածու

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն Հին Հայաստանի հնագիտության բաժին
Հրապարակումներ առկա չեն

Թումանյան Գարեգին Սահակի, ՊատմականԳիտությունների դոկտոր

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն
Հրապարակումներ առկա չեն

Ժամկոչյան Աղավնի -, Գիտությունների թեկնածու

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Հրապարակումներ առկա չեն

Հարությունյան Արսեն Էդուարդի, ՊատմականԳիտությունների թեկնածու

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն
Հրապարակումներ առկա չեն