Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ, էլեկտրակայաններ և դրանց կառավարումը

Թվանիշ
Ե.14.01

Ե.14.01 − ներառում է Ե.14.05 – Էլեկտրակայաններ և էլեկտրաէներգետիկ համակարգեր

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել