Օրգանական նյութերի սինթեզի և վերամշակման տեխնոլոգիա

Թվանիշ
Ե.17.04
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Քիմիական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել