Քաղաքացիական, արդյունաբերական, հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային և ստորգետնյա շինարարություն

Թվանիշ
Ե.23.02
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական
Քննական ծրագիր