Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը

Թվանիշ
Ե.23.05
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական
Քննական ծրագիր