Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա

Թվանիշ
Ե.27.01

Ե.27.01 − ներառում է Ե.27.02 – Վակուումային և պլազմային էլեկտրոնիկա, Ե.27.04 – Էլեկտրոնային տեխնիկայի նյութեր, տեխնոլոգիաներ

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել