Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն

Թվանիշ
Զ.01.02

Զ.01.02 -ը ներառում է Զ.01.02 – Բուսաբուծություն, Զ.01.03 – Բույսերի պաշտպանություն վնասատուներից և հիվանդություններից և Զ.01.04 – Խաղողագործություն, պտղաբուծու­թյուն

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Գյուղատնտեսական, Կենսաբանական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Դիտել