Ռուս գրականություն

Թվանիշ
Ժ.01.03
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բանասիրական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան (Ռուսական գրականություն) Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան (Արտասահմանյան գրականություն) Դիտել