Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն

Թվանիշ
ԺԲ.00.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Իրավաբանական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Երևանի պետական համալսարան Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել