Մարդու անատոմիա, հյուսվածքաբանություն, բջջաբանություն և սաղմնաբանություն

Թվանիշ
ԺԴ.00.02
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բժշկական, Կենսաբանական
Քննական ծրագիր