Հրաձգության տեսություն, կրակի կառավարում

Թվանիշ
Ի.00.08
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Ռազմական