Քաղաքացիական պաշտպանություն, ճգնաժամային կառավարում

Թվանիշ
Ի.00.09
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Ռազմական, Տեխնիկական