Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման մեթոդներ

Թվանիշ
ԻԴ.01.08
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Երկրաբանական, Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր