Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում

Թվանիշ
ԻԴ.02.01

ԻԴ.02.01 -ը ներառում է ԻԴ.02.01 – Պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակում և ԻԴ.02.02 – Նավթի և գազի հանքավայրերի մշակում և շահագործում

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել