ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

Հիմնադրման տարին
Հասցե
ք. Երևան 0028, Օրբելի փ. 22
Հեռ.
(+374 10) 272247
Էլ․ փոստ
info@physiol.sci.am
Գերատեսչություն
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
Թույլատրելի թվանիշներ:
Գ.00.09