Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոն