Ակադեմիկոս Գ. Սահակյանի անվան տեսական ֆիզիկայի ամբիոն