Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն