Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն