Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն