Կրոնի տեսություն և պատմություն

Թվանիշ
Թ.00.05
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Պատմական, Փիլիսոփայական
Քննական ծրագիր