Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ

Թվանիշ
Ե.09.01

Ե.09.01 − ներառում է Ե.09.03 – Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ և էլեկտրա­տեխնիկական նյութերԵ.09.04 – Լուսատեխնիկա, էլեկտրաակուստիկա, ձայնատեխնիկա, լույսի և ձայնի աղբյուրներ

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել