Գրականության տեսություն

Թվանիշ
Ժ.01.04
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բանասիրական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Դիտել