Ազգային անվտանգության ապահովման համակարգեր և գործընթացներ

Թվանիշ
ԻԳ.00.05
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Իրավաբանական, Հոգեբանական, Ռազմական, Տեխնիկական, Քաղաքական