Հաշվողական մաթեմատիկա

Թվանիշ
Ա.01.07
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր